Zásady odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete zboží do fyzické držby.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat zástupce WASSYL Angeliku Wassyl Wassyl.cz, ul. Kwiatkowskiego 8c, 52-407 Wrocław (Polsko), e-mail: obchod@wassyl.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. Formulář si můžete stáhnout ZDE.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob standardního dodání). , a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky.

Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám prosím neprodleně zašlete zpět nebo předejte, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Vezměte prosím na vědomí, že budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

Upozorňujeme, že obchod nepřijímá žádné zásilky na dobírku.

Zpětné zásilky zasílejte pouze na adresu sídla společnosti:
Paxy - Wassyl
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava – Kunčice.

Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věcí vyplývající z jejich používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.

pixelpixelpixelpixelpixelpixel